Podmienky používania

Dátum účinnosti: 1/1/2024

Úvod

Vitajte na stránke Vortoj, ktorá je dostupná na adrese vortoj.net. Poskytujeme pútavú výučbovú hru a bohatú databázu vzdelávacích materiálov zameraných na výučbu jazykov. Používaním stránky Vortoj súhlasíte s týmito podmienkami používania.

Prijatie podmienok

Prístupom na naše webové stránky a služby alebo ich používaním potvrdzujete svoj súhlas s týmito podmienkami. Ak s týmito podmienkami nesúhlasíte, nepoužívajte, prosím, Vortoj.

Registrácia a používanie účtu

Vytvorenie konta: Ak si chcete vytvoriť konto, musíte uviesť platnú e-mailovú adresu.

Zodpovednosť za účet: Ste zodpovedný za všetky činnosti v rámci svojho účtu.

Požiadavky na vek: Neexistujú žiadne vekové obmedzenia, ale deti mladšie ako 13 rokov by mali službu využívať pod dohľadom rodičov.

Správanie používateľa

Vhodné správanie: Od používateľov sa očakáva úctivé a zodpovedné správanie.

Zakázané činnosti: Vortoj nesmiete používať na nezákonné, urážlivé alebo škodlivé činnosti.

Odovzdávanie obsahu a duševné vlastníctvo

Príspevky používateľov: Používatelia môžu navrhovať nový obsah do hry. Všetky príspevky podliehajú kontrole a schváleniu.

Práva na príspevky: Odoslaním obsahu udeľujete spoločnosti Vortoj nevýhradnú, celosvetovú a bezplatnú licenciu na používanie, zobrazovanie a šírenie vášho obsahu v súvislosti so službou.

Žiadne porušenie práv: Musíte zabezpečiť, aby vaše príspevky neporušovali práva tretích strán.

Dostupnosť služby

Aktualizácie a zmeny: Naše služby neustále zlepšujeme a môžeme aktualizovať alebo meniť funkcie bez predchádzajúceho upozornenia.

Prestávka: Prístup k službe môže byť občas obmedzený z dôvodu údržby alebo aktualizácie.

Odmietnutie zodpovednosti a obmedzenie zodpovednosti

Služba "tak, ako je": Vortoj sa poskytuje "tak, ako je" bez akýchkoľvek záruk.

Obmedzenie zodpovednosti: Spoločnosť Vortoj nenesie zodpovednosť za žiadne nepriame, náhodné alebo následné škody.

Ukončenie používania

Spoločnosť Vortoj si vyhradzuje právo ukončiť alebo pozastaviť váš prístup k službe za akékoľvek porušenie týchto podmienok.

Rozhodné právo

Tieto podmienky sa riadia zákonmi jurisdikcie, v ktorej spoločnosť Vortoj pôsobí, bez ohľadu na jej kolízne ustanovenia.

Zmeny podmienok

Tieto podmienky môžeme kedykoľvek zmeniť. O významných zmenách vás budeme informovať. Vaše ďalšie používanie služby znamená, že s novými podmienkami súhlasíte.

Kontaktné informácie

V prípade otázok alebo obáv týkajúcich sa týchto podmienok nás, prosím, kontaktujte na adrese:

Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
Slovensko

Web-stránka: https://ikso.net/
Email: info@ikso.net


Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie neznamená podporu jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Podmienky používaniaVyhlásenie o ochrane osobných údajovPomôžte nám preložiť webstránku