Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Dátum účinnosti: 1/1/2024

Úvod

Vitajte na stránke Vortoj, ktorá je dostupná na adrese vortoj.net. Sme vzdelávacia hra a databáza, ktorej cieľom je pomôcť vám učiť sa jazyky a užívať si ich. Vaše súkromie je pre nás dôležité, preto sme vytvorili tieto zásady, v ktorých vysvetľujeme, ako nakladáme s vašimi informáciami.

Zber údajov

Čo zbierame:

Ako to zbierame:

Používanie údajov

Na čo sa vaše údaje používajú:

Ochranné opatrenia

Bezpečnosť vašich údajov berieme vážne. Používame rôzne opatrenia na ochranu vašich informácií pred neoprávneným prístupom, zverejnením, zmenou alebo zničením.

Práva používateľa

Ako používateľ máte práva týkajúce sa vašich údajov:

Pridruženia tretích strán

Na analýzu webových stránok používame službu Google Analytics, ale vaše osobné údaje neposkytujeme iným tretím stranám na ich marketingové účely.

Zmeny politiky

Túto politiku môžeme aktualizovať. Ak tak urobíme, o významných zmenách vás budeme informovať. Najnovšia verzia bude vždy k dispozícii na našej webovej stránke.

Kontakt a otázky

Ak máte akékoľvek otázky alebo obavy týkajúce sa tejto politiky alebo vašich údajov, kontaktujte nás, prosím, na adrese:

Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
Slovensko

Web-stránka: https://ikso.net/
Email: info@ikso.net


Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie neznamená podporu jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Podmienky používaniaVyhlásenie o ochrane osobných údajovPomôžte nám preložiť webstránku