Manuál pre hru Vortoj

Registrácia:

Spustenie hry:

Najprv sa ti zobrazia slovíčka, ktoré sa v danej hre budú precvičovať. Po prečítaní slov sa samotná hra môže spustiť a ty sa môžeš preskákať slovíčkami.

Po skočení na príslušné šípky, sa pri označenom slovíčku objaví obrázok hráča, ktorý danú možnosť označil. Hráč 1 na ľavej strane slovíčka a hráč 2 na pravej strane slovíčka. Po skončení časového limitu sa zelenou označí správna odpoveď = správne slovíčko, obrázok.

Po skončení hry sa ukáže tabuľka s vyhodnotením a vyznačenými správnymi odpoveďami.

V sekcii REBRÍČKY – si vieš pozrieť úspešnosť hráčov v jednotlivých kategóriách.

Prajeme úspešné preskákanie sa slovíčkami!

Váš Vortoj-tím

Herné módy

Padajúce slová

Obrázok - slovo

Zvuk – slovo

Pravopis

Vyplň medzeru

Závod


Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie neznamená podporu jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Podmienky používaniaVyhlásenie o ochrane osobných údajovPomôžte nám preložiť webstránku