Manuál DASHBOARD

DASHBOARD sa používa na tvorbu novej kategórie v hre VORTOJ.

1. Prihláste sa na stránke dashboard.vortoj.net, pomocou rovnakých prihlasovacích údajov ako máte na play.vortoj.net.

2. Stlačte + pri slove Categories

3. Vypíšte údaje o novej kategórii: názov (Name), popis (Description), jazyk, v ktorom bude vytvorená kategória (Select Language) a jazykovú úroveň slovnej zásoby v nej (Select Difficulty).

A stlačte CREATE CATEGORY v pravom dolnom rohu.

4. Následne stlačením tlačidla ADD QUESTION začnite pridávať jednotlivé slovíčka, ktoré sa budú v danej kategórii precvičovať.

5. Ku každému slovíčku treba pridať viaceré položky, podľa toho, pre ktorý hrací mód chceme kategóriu vytvoriť.

Herné módy

Padajúce slová, Pravopis, Závod

Pre tieto módy je nutné vyplniť kolonky:

Obrázok - slovo

Pre tento mód je nutné vyplniť kolonky:

PS: Vložené obrázky musia byť voľne použiteľné (t.j. bez kopirajtu) = „royalty free pictures“, CC0 a pod.

Zvuk – slovo

Pre tento mód je nutné vyplniť kolonky:

Vyplň medzeru

Pre tento mód je nutné vyplniť kolonky:

6. ULOŽENIE – Po vložení všetkých položiek je nutné si všetko uložiť pomocou tlačidla ADD QUESTION v pravom dolnom rohu.

7. SKRYTÁ – VIDITEĽNÁ KATEGÓRIA – Pokým na danej kategórii ešte pracujete a priebežne ju do Dashboardu dopĺňate, nechajte ju zatiaľ „SKRYTÚ“ – HIDE CATEGORY. Po jej skompletizovaní stlačte SHOW CATEGORY, aby bola viditeľná a mohla byť súčasťou hry.

8. SCHVÁLENIE HRY ADMINISTRÁTOROM -Takto vytvorená nová kategória slovnej zásoby sa po schválení administrátorom stane súčasťou hry.

9. ODSTRÁNENIE CHÝB – Ak by ste počas hrania hry zistili, že v niektorom slovíčku vo vašej kategórii je chyba (preklep), môžete ju cez Dashboard opraviť. Otvoríte si vašu kategóriu, kliknete na šípku pred daným slovíčkom, kde sa vám následne rozbalia 3 ikonky: úprava slovíčka v jednotlivých kolonkách , urobiť kópiu , vymazať celé slovíčko . Kliknutím na prvú ikonku sa vám otvoria všetky kolonky, kde môžete opraviť ktorúkoľvek položku slovíčka. Po oprave nezabudnite v pravom dolnom rohu kliknúť na EDIT QUESTION, aby sa zmeny uložili do systému (dashboardu).


Podpora Európskej komisie na vydanie tejto publikácie neznamená podporu jej obsahu, ktorý vyjadruje len názory autorov, a Komisia nenesie zodpovednosť za akékoľvek použitie informácií v nej obsiahnutých.

Podmienky používaniaVyhlásenie o ochrane osobných údajovPomôžte nám preložiť webstránku