Gebruiksvoorwaarden

Ingangsdatum: 1/1/2024

Inleiding

Welkom bij Vortoj, toegankelijk op vortoj.net. We bieden een boeiend educatief spel en een rijke database met educatief materiaal, gericht op het leren van talen. Door Vortoj te gebruiken, ga je akkoord met deze gebruiksvoorwaarden.

Aanvaarding van voorwaarden

Door onze website en diensten te bezoeken of te gebruiken, bevestig je dat je akkoord gaat met deze voorwaarden. Als je niet akkoord gaat met deze voorwaarden, maak dan geen gebruik van Vortoj.

Accountregistratie en -gebruik

Account aanmaken: Je moet een geldig e-mailadres opgeven om een account aan te maken.

Accountverantwoordelijkheid: Je bent verantwoordelijk voor alle activiteiten onder je account.

Leeftijdsvereiste: Er zijn geen leeftijdsbeperkingen, maar kinderen jonger dan 13 jaar moeten de service onder begeleiding van hun ouders gebruiken.

Gedrag van de gebruiker

Gepast gedrag: Van gebruikers wordt verwacht dat ze zich respectvol en verantwoordelijk gedragen.

Verboden handelingen: Je mag Vortoj niet gebruiken voor onwettige, beledigende of schadelijke activiteiten.

Inhoud indienen en intellectueel eigendom

Gebruikersinzendingen: Gebruikers kunnen nieuwe inhoud voor het spel voorstellen. Alle inzendingen moeten worden beoordeeld en goedgekeurd.

Rechten op inzendingen: Door inhoud in te dienen, verleen je Vortoj een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie om je inhoud te gebruiken, weer te geven en te distribueren in verband met de service.

Geen inbreuk: Je moet ervoor zorgen dat je inzendingen geen inbreuk maken op de rechten van derden.

Beschikbaarheid

Updates en wijzigingen: We verbeteren onze services voortdurend en kunnen functies bijwerken of wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

Downtime: De toegang tot de service kan af en toe worden beperkt voor onderhoud of upgrades.

Disclaimers en beperking van aansprakelijkheid

Service "As Is": Vortoj wordt geleverd "as is" zonder enige vorm van garantie.

Beperking van aansprakelijkheid: Vortoj is niet aansprakelijk voor indirecte, incidentele of gevolgschade.

Beëindiging van gebruik

Vortoj behoudt zich het recht voor om je toegang tot de service te beëindigen of op te schorten bij schending van deze voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze voorwaarden zijn van toepassing voor de wetten van het rechtsgebied waar Vortoj actief is, zonder rekening te houden met de bepalingen inzake wetsconflicten.

Wijzigingen in voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden te allen tijde wijzigen. We zullen belangrijke wijzigingen bekendmaken. Als je de service blijft gebruiken, geeft dit aan dat je de nieuwe voorwaarden accepteert.

Contactgegevens

Voor vragen of opmerkingen over deze Voorwaarden kun je contact met ons opnemen via:

Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
Slowakije

Website: https://ikso.net/
E-mailadres: info@ikso.net


De steun van de Europese Commissie voor de productie van deze publicatie impliceert niet dat zij de inhoud ervan onderschrijft. De inhoud weerspiegelt uitsluitend de mening van de auteurs en de Commissie kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het gebruik dat eventueel wordt gemaakt van de daarin opgenomen informatie.

GebruiksvoorwaardenPrivacybeleidHelp ons de website te vertalen