Podmínky užívání

Datum účinnosti: 1. 1. 2024

Úvod

Vítejte na stránkách Vortoj, které jsou dostupné na adrese vortoj.net. Poskytujeme poutavou vzdělávací hru a bohatou databázi vzdělávacích materiálů zaměřených na výuku jazyků. Používáním Vortoj souhlasíte s těmito podmínkami používání.

Přijetí podmínek

Přístupem na naše webové stránky a služby nebo jejich používáním potvrzujete svůj souhlas s těmito podmínkami. Pokud s těmito podmínkami nesouhlasíte, nepoužívejte prosím Vortoj.

Registrace a používání účtu

Vytvoření účtu: Pro vytvoření účtu musíte zadat platnou e-mailovou adresu.

Odpovědnost za účet: Za všechny činnosti v rámci svého účtu nesete odpovědnost vy.

Věkové požadavky: Neexistují žádná věková omezení, ale děti do 13 let by měly službu využívat pod dohledem rodičů.

Chování uživatele

Vhodné chování: Od uživatelů se očekává, že se budou chovat ohleduplně a zodpovědně.

Zakázané činnosti: Vortoj nesmíte používat k nezákonným, urážlivým nebo škodlivým činnostem.

Předkládání obsahu a duševní vlastnictví

Uživatelské příspěvky: Uživatelé mohou navrhovat nový obsah do hry. Všechny příspěvky podléhají kontrole a schválení.

Práva na příspěvky: Odesláním obsahu udělujete společnosti Vortoj nevýhradní, celosvětovou a bezplatnou licenci k používání, zobrazování a šíření vašeho obsahu v souvislosti se službou.

Žádné porušování práv: Musíte zajistit, aby vaše příspěvky neporušovaly práva třetích stran.

Dostupnost služby

Aktualizace a změny: Naše služby neustále vylepšujeme a můžeme aktualizovat nebo měnit funkce bez předchozího upozornění.

Odstávka: Přístup ke službě může být občas omezen z důvodu údržby nebo aktualizace.

Odmítnutí odpovědnosti a omezení odpovědnosti

Služba "jak je": Vortoj je poskytována "jak je" bez jakýchkoli záruk.

Omezení odpovědnosti: Společnost Vortoj nenese odpovědnost za žádné nepřímé, náhodné nebo následné škody.

Ukončení používání

Vortoj si vyhrazuje právo ukončit nebo pozastavit váš přístup ke službě za jakékoli porušení těchto podmínek.

Rozhodné právo

Tyto podmínky se řídí zákony jurisdikce, ve které společnost Vortoj působí, bez ohledu na kolizní ustanovení.

Změny podmínek

Tyto podmínky můžeme kdykoli změnit. Na významné změny vás upozorníme. Pokud budete službu nadále používat, znamená to, že s novými podmínkami souhlasíte.

Kontaktní informace

V případě dotazů nebo připomínek týkajících se těchto podmínek nás prosím kontaktujte na adrese:

Edukácia@Internet
Víťazná 840/67A
958 04 Partizánske
Slovensko

Internetová adresa: https://ikso.net/
E-mail: info@ikso.net


Podpora Evropské komise pro vydání této publikace neznamená podporu jejího obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Podmínky užíváníOchrana osobních údajůPomozte nám přeložit tuto stránku