Manuál pro hru Vortoj

Registrace:

Spuštění hry:

Nejprve se ti ukáží slova, která se budou ve hře procvičovat. Po přečtení slov můžeš spustit samotnou hru a proskákat se slovíčky.

Po skočení na příslušné šipky se nad označeným slovíčkem objeví obrázek hráče, který danou možnost označil. Hráč1 na levé straně slovíčka a hráč2 na pravé straně slovíčka. Po uplynutí časového limitu je správná odpověď = správné slovíčko, obrázek označen zeleně.

Po skončení hry se zobrazí tabulka s vyznačenými správnými odpověďmi.

Úspěšnost hráčů v jednotlivých kategoriích si můžeš prohlédnout v sekci Žebříčky.

Přejeme vám úspěšné proskákání se slovíčky!

Váš Vortoj-team

Herní módy

Padající slovo

Obrázek - slovo

Zvuk – slovo

Pravopis

Vyplnění mezer

Závod


Podpora Evropské komise pro vydání této publikace neznamená podporu jejího obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Podmínky užíváníOchrana osobních údajůPomozte nám přeložit tuto stránku