Příručka DASHBOARD

DASHBOARD slouží k vytvoření nové kategorie ve VORTOJ.

1. Přihlaste se na adrese dashboard.vortoj.net, přičemž použijte stejné uživatelské údaje, které máte na adrese play.vortoj.net.

2. Stiskněte tlačítko + vedle položky Categories

3. Vyplňte údaje o nové kategorii: název (Name), popis (Description), jazyk, ve kterém bude kategorie vytvořena (Select Language), a úroveň slovní zásoby (Select Difficulty).

A stiskněte tlačítko CREATE CATEGORY (Vytvořit kategorii) v pravém dolním rohu.

4. Poté stiskněte tlačítko ADD QUESTION a začněte přidávat jednotlivá slovíčka, která se budou v dané kategorii procvičovat.

5. Ke každému slovíčku je třeba přidat několik položek podle toho, pro jaký herní mód chcete kategorii vytvořit.

Herní módy

Padající slovo, Pravopis, Závod

U těchto módů je nutné vyplnit jednotlivá políčka:

Obrázek - slovo

Pro tento mód je nutné vyplnit políčka:

PS: Vložené obrázky musí být volně použitelné (tj. bez autorských práv) = „royalty free pictures“, CC0 apod.

Zvuk – slovo

Pro tento mód je nutné vyplnit políčka:

Vyplnění mezer

Pro tento mód je nutné vyplnit políčka:

6. UCHOVÁVÁNÍ – Po zadání všech položek je nutné vše uložit pomocí tlačítka ADD QUESTION v pravém dolním rohu.

7. SKRYTÁ – VIDITELNÁ KATEGORIE – Zatímco stále pracujete na dané kategorii a průběžně přidáváte nová slovíčka na dashboardu, nechte ji „SKRYTOU“ – HIDE CATEGORY. Po jejím dokončení stiskněte tlačítko SHOW CATEGORY, aby byla viditelná a mohla být součástí hry.

8. SCHVÁLENÍ HRY ADMINISTRÁTOREM – takto vytvořená nová kategorie se stane součástí hry, jakmile ji schválí administrátor.

9. ODSTRANĚNÍ CHYB – Pokud při hře zjistíte, že je v některé slovní kategorii chyba (překlep nebo nevyplněné políčko), můžete ji opravit prostřednictvím dashboard panelu. Otevřete svou kategorii, klikněte na šipku před klíčovým slovem a rozbalí se 3 ikonky: upravit slovo , vytvořit kopii , odstranit slovo . Kliknutím na první ikonku (upravit slovo) se otevřou všechna políčka, ve kterých můžete jakýkoli údaj o slově opravit. Po opravě nezapomeňte kliknout na tlačítko EDIT QUESTION v pravém dolním rohu, abyste změny uložili do systému (na ovládací panel).


Podpora Evropské komise pro vydání této publikace neznamená podporu jejího obsahu, který vyjadřuje pouze názory autorů, a Komise nenese odpovědnost za případné využití informací v ní obsažených.

Podmínky užíváníOchrana osobních údajůPomozte nám přeložit tuto stránku