Vortoj Jazykový majster

Získajte plnú verziu hry Vortoj! Všetky jazyky, ktoré hra podporuje, možnosť editovať zoznamy slovíčok a resetovat rebríčky najlepších výsledkov, to je verzia Jazykový majster. Ide samozrejme stále o hru Vortoj, nič sa v nej nezmenilo, ponúka však oveľa viac ako ostatné verzie. Okrem vyššieho počtu jazykov spočíva hlavný rozdiel v tom, že je odomknutá možnosť upravovať zoznamy slovíčok. To znamená, že môžete meniť slovíčka (správne znenia aj verzie s chybou). Bez problémov si tak vytvoríte vlastný zoznam anglických frázových slovies, či ohrozených druhov v prírode. A keď vás už omrzia, resetovanie zoznamu do pôvodného stavu je záležitosťou jedného kliknutia.

  • 8 jazykov!
  • EN, SK, FR, ES, EO, DE, IT, RU
  • editovateľné zoznamy slovíčok
  • všetky kategórie plus zopár navyše
  • rebríčky najlepších výsledkov + nastavenia
  • podpora tanečnej podložky
Nákup